Счетоводни услуги София Европа ват консулт оод

Пълно счетоводно обслужване в София

Ние от Европа Ват Консулт ООД прелагаме пълно счетоводно обслужване за фирми които се занимавам с стоки или услуги.

ТРЗ и личен състав

Подаваме всички необходими справки и декларации към държавата. Правим консултации към нашите партньори относно осигурителното и трудово законодателство.

Годишен финансов отчет на фирми в София

Изготвяне на всички необходими документи за публикуване на ГФО в Търговски регистър

Регистрация на фирма в София

Консултации по всички въпроси свързани с регистриране на фирми, счетоводство, данъци, социално и здравно осигуряване, данъчна защита

Счетоводна къща София - Европа Ват Консулт ООД

Счетоводна къща Европа Ват Консулт ООД гр. София е с основен предмет на дейност: счетоводни услуги в София, регистрация на фирми – изцяло онлайн, възстановяване на ДДС от ЕС, съставяне на годишни финансови отчети и декларации, трудово-правни услуги, данъчни консултации.

Основната цел на Европа Ват Консулт ООД е предоставянето на качествени и коректни счетоводни услуги, ТРЗ, данъчни и консултански услуги за гр. София. Стараем се да даваме разумни цени и перфектно обслужване на нашите клиенти и партньори. 

 Ние от Европа Ват Консулт ООД гр. София предлагаме индивидуално отношение към всеки наш клиент, като подхождаме с професионализъм, разполагаме с нужните знания и опит.

Счетоводни услуги София
Счетоводна къща в София

Избирайки счетоводна къща Европа Ват Консулт ООД за ваш партньор вие си купувате спокойствие относно счетоводните услуги и данъчните консултации. Ние ще Ви гарантираме професионално счетоводно обслужване за Вашият бизнес. Последната една година предлагаме изцяло и дистанционно обслужване, при което се ограничават личните срещи и предаването на документите на ръка в офис. Работи се онлайн през имейл и с телефон. Стараем се да откликнем максимално бързо и ефективно на нуждите на клиентите ни. 

Защо да изберете Европа Ват Консулт ООД

Изборът на добра счетоводна фирма е решаващо решение за физическите лица и фирмите, тъй като пряко влияе върху финансовото управление и съответствието. Ето ръководство стъпка по стъпка, което ще ви помогне да изберете счетоводна фирма с добра репутация:

Определете вашите нужди:

Определете вашите специфични счетоводни и финансови нужди. Определете дали имате нужда от помощ при изготвяне на данъци, одит, финансово планиране, счетоводство или други услуги.
Фирми с потенциал за проучване:

Поискайте препоръки от колеги, приятели или бизнес партньори. Препоръките от уста на уста често са надеждни.
Използвайте онлайн ресурси и указатели, за да намерите счетоводни фирми във вашия район или с опит във вашата индустрия.
Проверете квалификациите и сертификатите:

Уверете се, че счетоводителите и професионалистите на фирмата притежават съответните квалификации.

Потърсете фирми, които имат опит в работата с фирми или лица, подобни на вашите. Специфичните за индустрията знания могат да бъдат безценни.
Проверете репутацията и резултатите:

Проучете репутацията на фирмата, като прочетете онлайн рецензии, препоръки и казуси. Можете също да се свържете с предишни клиенти, за да попитате за техния опит.
Оценете размера и ресурсите:

Помислете за размера на фирмата. По-големите фирми могат да предложат по-широка гама от услуги, докато по-малките фирми могат да предоставят по-персонализирано внимание. Изберете въз основа на вашите специфични нужди и предпочитания.
Оценете технологията и инструментите:

Попитайте за счетоводния софтуер и технологията, която фирмата използва. Съвременните инструменти могат да подобрят ефективността и точността.
Прозрачност и етични практики:

Уверете се, че фирмата следва етични и прозрачни счетоводни практики. Искате да работите с професионалисти, които дават приоритет на почтеността и честността.


Достъпност и комуникация:Оценете колко достъпни са професионалистите на фирмата. Ще бъдат ли на разположение за срещи и запитвания, когато имате нужда от тях? Добрата комуникация е от решаващо значение.

Структура на разходите:

Обсъдете структурата на таксите и цените на фирмата. Уверете се, че съответства на вашия бюджет и стойността, която очаквате да получите.

Попитайте за референции на клиенти:

Поискайте препоръки от фирмата, за да се свържете с настоящи или минали клиенти. Разговорите с техните клиенти могат да осигурят ценна представа за представянето на фирмата.
Запознайте се лично:

Уговорете среща или консултация с представители на фирмата. Това ви позволява да оцените техния професионализъм, отзивчивост и желание да разберат вашите нужди.

Мисия:

Да предоставим висококачествени, надеждни и етични счетоводни и финансови услуги на фирми и физически лица ( свободни професии), като им помагаме да вземат информирани финансови решения и да постигат своите финансови цели.

Визия:

Да бъдем доверен партньор и лидер в индустрията за счетоводни и финансови услуги, известен с нашия опит, почтеност и ангажираност към успеха на нашите клиенти. Ние се стремим да разширим услугите си на национално ниво, допринасяйки за финансовото благополучие и развитието на малките бизнес в София, Благоевград, и България.

Ценности:

Почтеност: Ние поддържаме най-високите етични стандарти, като гарантираме прозрачност, честност и надеждност във всички наши взаимодействия.
Професионализъм: Ние се ангажираме да поддържаме най-високо ниво на професионална компетентност и да предоставяме качествени услуги, които отговарят или надхвърлят очакванията на нашите клиенти.
Ориентиран към клиента: Нашите клиенти са наш основен приоритет. Ние слушаме, разбираме техните нужди и предоставяме персонализирани решения, които отговарят на специфичните им финансови предизвикателства.
Иновации: Прегръщаме технологиите и иновациите, за да подобрим нашите услуги, да рационализираме процесите и да останем в челните редици на напредъка в индустрията.
Сътрудничество: Ние насърчаваме работна среда за сътрудничество, оценявайки уникалните перспективи и приноса на всеки член на екипа за постигане на нашите общи цели.
Ангажиране на общността: Ние сме активно ангажирани в нашата общност, подкрепяйки местни каузи и организации, за да окажем положително въздействие извън нашия бизнес.

Счетоводни услуги на топ цени

Cчeтoвoдни ycлyги в Coфия нa тoп цeни

Счетоводството обслужва няколко основни цели както в личен, така и в бизнес контекст:

Финансово проследяване: Счетоводството помага на физически лица и фирми да следят своите финансови транзакции. Той записва приходи, разходи, активи и пасиви, като предоставя ясна картина на тяхното финансово състояние.

Вземане на решения: Надеждната счетоводна информация помага при вземането на информирани решения. Собствениците на фирми използват финансови отчети, за да оценят рентабилността и жизнеспособността на своите начинания. Физическите лица използват лично счетоводство за управление на бюджети и изготвяне на финансови планове.

Съответствие: Счетоводството гарантира съответствие със законовите и регулаторни изисквания. Предприятията трябва да поддържат точни финансови записи, за да изпълнят данъчните задължения, а физическите лица трябва да направят същото за личните си данъци.

Финансова прозрачност: Счетоводството насърчава прозрачността във финансовите сделки. За бизнеса прозрачните финансови отчети изграждат доверие сред инвеститорите, кредиторите и заинтересованите страни. Публично търгуваните компании са задължени да разкриват финансова информация пред обществеността.

Cчeтoвoдни ycлyги в Coфия, много добро качество

Оценка на изпълнението: Счетоводството позволява оценка на финансовите резултати във времето. Чрез сравняване на финансови отчети от различни периоди, фирмите могат да оценят растежа, рентабилността и областите за подобрение.

Разпределение на ресурсите: Предприятията използват счетоводни данни, за да разпределят ефективно ресурсите. Помага им да решат къде да инвестират, да намалят разходите или да разширят дейността си.

Кредитоспособност: Кредиторите и инвеститорите разчитат на счетоводна информация, за да оценят кредитоспособността. Те анализират финансовите отчети, за да определят дали е вероятно лицата или предприятията да изплатят заеми или да генерират възвръщаемост на инвестициите.

Данъчно облагане: Точното счетоводство е от съществено значение за изчисляването и отчитането на данъците. Физическите лица го използват за данъчни декларации за личните доходи, докато предприятията го използват за корпоративен данък върху доходите и други данъци като данък върху продажбите.

Управление на риска: Счетоводството помага да се идентифицират финансовите рискове. Чрез разглеждане на финансови данни физическите лица и фирмите могат да предвидят потенциални проблеми и да предприемат стъпки за смекчаването им.

Водене на записи: Счетоводството осигурява осчетоводяването на документообората, приходни, разходни документи, банкови извлечения и отчети.

Оценка: Счетоводството помага да се определи стойността на активите и пасивите. Това е от решаващо значение за оценка на стойността на даден бизнес или за планиране на имоти.

Връзки с инвеститорите: Публично търгуваните компании използват счетоводство, за да съобщават финансовите резултати на акционерите и потенциалните инвеститори. Тази прозрачност може да повлияе на цените на акциите и доверието на инвеститорите.

Бизнес планиране: Счетоводните данни играят важна роля при създаването на бизнес планове и бюджети. Помага за определяне на финансови цели и стратегии за постигането им.

В обобщение, счетоводството е основен инструмент за управление на финансите, вземане на информирани решения, спазване на законите и разпоредбите и осигуряване на прозрачност и отчетност както по лични, така и по бизнес финансови въпроси. Той предоставя структуриран и организиран начин за разбиране, измерване и предаване на финансова информация.

Цените на счетоводните услуги могат да варират в широки граници и се влияят от няколко основни компонента

Цени за счетоводни услуги София

На тази страница ще намерите базовите цени за счетоводни услуги София, цените са базови и подлежат на промяна и договорка спрямо клиента.

Фирми нерегистрирани по ЗДДС занимаващи се с услуги

90.00 лв/месец Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.

140.00 лв/месец Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.

190.00 лв/месец Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.

Фирми нерегистрирани по ЗДДС занимаващи се с търговия

90.00 лв/месец Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.

140.00 лв/месец Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.

190.00 лв/месец Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.

Фирми регистрирани по ЗДДС занимаващи се с услуги

160.00 лв/месец Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.

240.00 лв/месец Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.

380.00 лв/месец Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.

Фирми регистрирани по ЗДДС занимаващи се с търговия

190.00 лв/месец Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.

290.00 лв/месец Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.

410.00 лв/месец Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.

 

 

4

Над този документооборт цена по договаряне!

Счетоводни услуги в София

Фактори от които се влияят цените за счетоводните услуги в София

Обхват на услугите: Обхватът на предлаганите от счетоводната къща услуги е важен фактор при ценообразуването. Основните услуги като счетоводство или изготвяне на данъци обикновено ще струват по-малко от цялостни услуги като финансово планиране, одит или консултации.

Сложност на работата: Сложността на включената финансова работа играе решаваща роля при ценообразуването. Сложните задачи, като одит на голяма корпорация или справяне с международните данъчни задължения, често изискват по-високи такси от рутинното счетоводство.

Размер на бизнеса: Размерът и мащабът на бизнеса или финансовите дела на индивида оказват влияние върху цената. По-големите предприятия обикновено изискват по-обширни счетоводни услуги и може да имат по-сложни финансови транзакции, което може да доведе до по-високи такси.

Честота на обслужване: Колко често имате нужда от счетоводни услуги може да повлияе на цените. Редовните, текущи услуги, като месечно финансово отчитане или обработка на заплатите, може да имат различни цени от еднократните услуги или годишното изготвяне на данъци.

Географско местоположение: Цените на счетоводните услуги могат да варират значително според местоположението. Градските райони с по-високи разходи за живот обикновено имат по-високи такси за обслужване от селските райони.

Опит и експертиза: Нивото на опит и експертиза на счетоводните специалисти, предоставящи услугите, може да повлияе на ценообразуването. Висококвалифицираните и опитни счетоводители често изискват по-високи такси за своите специализирани знания.

Персонализиране: Специализираните или персонализирани счетоводни решения може да са по-скъпи. Някои клиенти може да изискват специфични услуги, предназначени да отговорят на техните уникални нужди, което може да повлияе на цената.

Технология и инструменти: Използването на усъвършенстван счетоводен софтуер, технология и инструменти може да повлияе на ценообразуването. Фирмите, които инвестират в авангардни технологии, може да таксуват повече за своите услуги, но това също може да доведе до по-ефективна и точна работа.

Допълнителни услуги: Счетоводните фирми могат да предлагат допълнителни услуги извън традиционното счетоводство, като финансови консултации, бизнес съвети или данъчно планиране. Тези допълнителни услуги могат да увеличат общите разходи.

Обем на транзакциите: За бизнеса обемът на финансовите транзакции, които трябва да бъдат обработени, може да повлияе на ценообразуването. Повече транзакции често изискват повече време и усилия, което оказва влияние върху структурата на таксите.

Регулаторни изисквания: Някои индустрии или видове бизнес са обект на специфични изисквания за съответствие с нормативните изисквания, което може да увеличи сложността и цената на счетоводните услуги.

Крайни срокове: Спешните или бързи услуги, особено по време на данъчния сезон или при спазване на нормативните срокове, може да наложат по-високи такси поради увеличеното работно натоварване и напрежение.

Очаквания на клиента: Нивото на обслужване и качеството на резултатите, очаквани от клиента, също могат да повлияят на ценообразуването. Някои клиенти може да имат по-обширни изисквания за отчетност или документация, което може да увеличи разходите.

Конкурентен пазар: Условията на местния пазар и конкуренцията между счетоводните фирми могат да повлияят на ценообразуването. На силно конкурентни пазари фирмите могат да предложат конкурентни цени, за да привлекат клиенти.

Връзка с клиента: Дългосрочните взаимоотношения със счетоводни фирми могат да доведат до намалени или договорени цени, особено за лоялни клиенти.

От съществено значение е да обсъдите подробно цените и услугите с потенциални доставчици на счетоводство, за да осигурите прозрачност и ясно разбиране на структурата на разходите. Много фирми предлагат оценки на таксите или оферти въз основа на конкретни нужди и обстоятелства на клиента. Освен това клиентите трябва да вземат предвид стойността, която получават от счетоводните услуги, както и качеството и точността на извършената работа, когато оценяват ценообразуването.

Цени на счетоводни услуги София

Счетоводител на свобдна практика или счетоводна кантора да избера?

Изборът между счетоводител на свободна практика и счетоводна къща зависи от вашите специфични нужди, сложността на финансовото ви състояние и вашите предпочитания. И двата варианта имат своите предимства и недостатъци, така че е важно да имате предвид следните фактори, когато вземате решение:

Счетоводител на свободна практика:

Разходи: Счетоводителите на свободна практика може да са по-рентабилни от по-големите счетоводни фирми. Те често имат по-ниски режийни разходи и могат да предложат конкурентни цени.

Персонализирано обслужване: Със счетоводител на свободна практика можете да изградите близки работни отношения с един професионалист, който е запознат с финансовото ви състояние. Това може да доведе до по-персонализирано и внимателно обслужване.

Гъвкавост: Специалистите на свободна практика могат да предложат по-голяма гъвкавост по отношение на графика и комуникацията. Може да ви е по-лесно да се свържете с тях и да обсъдите финансовите си въпроси, когато е необходимо.

Специализация: Някои счетоводители на свободна практика са специализирани в специфични индустрии или типове клиенти, предлагайки експертен опит, който отговаря на вашите нужди.

Фокус върху клиента: Специалистите на свободна практика обикновено работят с по-малък брой клиенти, което може да им позволи да обърнат по-фокусирано внимание на вашите финансови дела.

Помислете за счетоводител на свободна практика, ако:

Вашите финансови нужди са относително прости.
Предпочитате по-лични и индивидуални работни отношения.
Цената е важен фактор при вземането на решения.
Имате малък или среден бизнес с ясни счетоводни изисквания.
Счетоводна къща:

Разнообразен опит: Счетоводните фирми често имат екип от професионалисти с различни умения и опит. Това може да бъде от полза, когато се нуждаете от набор от счетоводни и финансови услуги.

Мащабируемост: Счетоводните фирми могат да се приспособят към разрастващ се бизнес или по-сложни финансови ситуации, като предлагат по-широк спектър от услуги и ресурси.

Контрол на качеството: Утвърдените счетоводни фирми може да имат въведени строги мерки и процедури за контрол на качеството, за да гарантират точност и съответствие с разпоредбите.

Обхват на услугите: Счетоводните фирми могат да предоставят широка гама от услуги, включително данъчно планиране, одиторски услуги, финансови консултации и др.

Репутация: Утвърдените счетоводни фирми може да имат добре изградена репутация, която може да гарантира техния професионализъм и надеждност.

Помислете за счетоводна фирма, ако:

Финансовото ви състояние е сложно, изисква различни услуги.
Имате по-голям бизнес със значителен обем финансови транзакции.
Вие цените репутацията и ресурсите на известна счетоводна фирма.
Имате нужда от специализиран опит в области като одит, международно данъчно облагане или съдебно-счетоводна експертиза.
В крайна сметка изборът между счетоводител на свободна практика и счетоводна къща трябва да се основава на вашите специфични нужди и приоритети. От съществено значение е да извършите надлежна проверка, да интервюирате потенциални кандидати или фирми и внимателно да оцените техните квалификации и възможности. Независимо от вашия избор, не забравяйте да установите ясна комуникация и очаквания с избрания от вас счетоводен специалист или фирма, за да осигурите успешни работни отношения.