Цени

Цени за счетоводни услуги София

На тази страница ще намерите базовите цени за счетоводни услуги София, цените са базови и подлежат на промяна и договорка спрямо клиента.

Фирми нерегистрирани по ЗДДС занимаващи се с услуги

70.00 лв/месец Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.

110.00 лв/месец Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.

150.00 лв/месец Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.

Фирми нерегистрирани по ЗДДС занимаващи се с търговия

90.00 лв/месец Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.

140.00 лв/месец Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.

190.00 лв/месец Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.

Фирми регистрирани по ЗДДС занимаващи се с услуги

140.00 лв/месец Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.

220.00 лв/месец Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.

300.00 лв/месец Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.

Фирми регистрирани по ЗДДС занимаващи се с търговия

190.00 лв/месец Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.

290.00 лв/месец Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.

390.00 лв/месец Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.